“NOTE”

“รายละเอียดลูกค้าคนสำคัญจะต้องไม่พลาด”

       ดังนั้น ZORT จึงขอเสนอ ”NOTE” ให้คุณสามารถที่จะคอมเม้นเรื่องสำคัญในรายการซื้อขายหรือบิลต่างๆ เพื่อเตือนความจำ หรือเพื่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานของคุณได้อย่างง่ายดายขึ้น

        การใช้งานโน้ตสามารถใช้งานได้ง่ายๆทันที โดยสังเกตได้จากด้านล่างของรายการซื้อขาย จะมีกล่องข้อความให้เราสามารถคอมเม้นเรื่องสำคัญ หรือเตือนความจำได้

พิมพ์ข้อความแล้ว แท็กคนที่เราอยากให้อ่านได้เลย!

นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามได้ว่าผู้ร่วมงานหรือพนักงานคนไหนรับทราบแล้ว จากการกดรับทราบที่ข้อความนั้นๆ

“ทีมงานหวังว่าทิปง่ายๆนี้ จะให้คุณและเพื่อนร่วมงานสามารถสื่อสารกันได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะคะ”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-030-0052
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort

en (1)

More articles

2017/08/24/

จัดการการฝากขายง่ายๆ ด้วย ZORT

2016/11/18/

รีเซ็ตข้อมูลได้ ไม่ต้องสมัครใหม่

2016/11/14/

เลือกหลายรายการ

2016/11/03/

ซ่อนหรือหาอะไรก็เจอ