วิธีการเพิ่มผู้ใช้งาน

ร้านค้าสามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้ามาในระบบ ZORT ได้ง่าย ๆ ดังนี้

 

การเพิ่มผู้ใช้งาน #

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “ผู้ใช้งาน”

2. กด “เพิ่มผู้ใช้งาน”

 

3. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

· อีเมล จะต้องเป็นอีเมลที่ไม่เคยใช้งาน ZORT มาก่อน

· รหัสผ่าน กรอกรหัสผ่านที่ต้องการ

· ยืนยันรหัสผ่าน ทำการกรอกรหัสผ่านอีกครั้ง

· ชื่อ กรอกชื่อผู้ใช้งาน

· สิทธิ์การใช้งาน เลือกสิทธิ์ที่ต้องการ

4. กด “บันทึก”

 

เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้แล้ว

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : support@zortout.com

LINE : @zort