คู่มือการใช้งาน ระบบ POS

คุณสามารถเข้าสู่ระบบ POS ได้ที่ https://pos.zortout.com เพื่อจัดการโปรโมชั่นและการตั้งค่าต่างๆ ได้

จัดการโปรโมชั่น

สามารถตั้งค่าโปรโมชั่นผ่านระบบได้ 3 แบบ

1.โปรโมชั่นร้านค้า

โปรโมชั่นร้านค้า คือ ส่วนลดเท่ากันทั้งร้านค้า เช่น ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ได้รับส่วนลด 10%

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นร้าน

 1. เลือกเมนู โปรโมชั่น เลือก ร้านค้า
 2. กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น
 3. กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการเพิ่ม
 4. กด เพิ่ม

รูป 1 หน้ารายการโปรโมชั่นร้านค้า

รูป 2 หน้าเพิ่มโปรโมชั่นร้านค้า

2.โปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า

โปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า คือ จัดกลุ่มสินค้าที่ต้องนำมาร่วมโปรโมชั่น ซึ่งสามารถสร้างโปรโมชั่นได้ 3 แบบ คือ
 1. ตั้งราคาขายของสินค้ากลุ่มนั้นใหม่
 2. กำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
 3. ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน และแถมสินค้าอื่น

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นกลุ่มสินค้า

 1. เลือกเมนู โปรโมชั่น เลือก กลุ่มสินค้า
 2. กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น
 3. กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการเพิ่ม
  1. เลือกสินค้าที่ต้องการจะทำโปรโมชั่น
   – ราคารวมขั้นตํ่าทั้งบิล(สามารถกำหนดราคาขั้นตํ่าต่อใบเสร็จ ที่จะได้รับส่วนลด เช่น ต้องซื้อครบ 100 บาท จึงจะได้ส่วนลด 5% เป็นต้นไป)
   – ประเภทส่วนลด เลือก ตั้งราคาขาย (ให้ใส่จำนวนรายการพิเศษของสินค้านั้นๆ) >> เลือก ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน >> เลือก ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็น (%)
  2. เลือกสินค้าที่ต้องการแถม เมื่อซื้อสินค้าหลัก

รูป 3 หน้ารายการโปรโมชั่นกลุ่มสินค้า

รูป 4 หน้ารายการโปรโมชั่นกลุ่มสินค้า

3.โปรโมชั่นตามจำนวนสินค้า

โปรโมชั่นตามจำนวนสินค้า คือ สามารถกำหนดช่วงจำนวนสินค้าเพื่อให้ส่วนลดได้ เช่น สินค้า 1-2 ชิ้น
ได้รับส่วนลด 5%, สินค้า 3-5 ชิ้น ได้รับส่วนลด 10% เป็นต้น

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นกลุ่มสินค้า
 1. เลือกเมนู โปรโมชั่น เลือก กลุ่มสินค้า
 2. กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น
 3. กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการเพิ่ม
 4. กด บันทึก

รูป 5 หน้ารายการโปรโมชั่นจำนวนสินค้า

รูป 6 หน้าเพิ่มโปรโมชั่นจำนวนสินค้า

ตั้งค่าผู้ใช้งาน

สามารถเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ POS เช่น ผู้จัดการร้าน, พนักงาน

วิธีการตั้งค่าผู้ใช้งาน
 1. เลือกเมนู ตั้งค่า >> ผู้ใช้งาน
 2. สามารถเลือกคลังสินค้า เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามคลังที่ต้องการ
 3. เลือกเมนู เพิ่ม ( เพื่อเพิ่มผู้ใช้งาน )

รูป 7 หน้าผู้ใช้งาน

เพิ่มผู้ใช้งาน

 1. ชื่อคลังสินค้า
 2. Email ( ที่ใช้ในการ Log in เข้า Application POS )
 3. รหัสผ่าน
 4. ยืนยันรหัสผ่าน
 5. ชื่อ ( ผู้ใช้งาน )
 6. สิทธิ์ผู้ใช้งาน
  – กรณีไม่เลือก สิทธิ์การใช้งานจะเป็นพนักงาน
  – กรณีที่เลือกเป็นผู้จัดการ สิทธิ์การใช้งานจะเป็นผู้จัดการ

3. เอกสาร

 1. ตั้งรหัส PIN สำหรับผู้จัดการร้านใช้ในการเคลม, ยกเลิกสินค้า
 2. ตั้งคำนำหน้าคำนำหน้าใบเสร็จ (สำหรับระบบจัดการรายการขายหลังบ้าน)
 3. ตั้งคำนำหน้าใบคืนสินค้า
 4. ตั้งคำนำหน้าใบเคลม
 5. ตั้งคำนำหน้าใบเปลี่ยนสินค้า

ZORT’s POS

เพิ่มยอดขาย ใช้งานง่าย ครบวงจร หน้าร้านทำงานสะดวกขึ้น หลังร้านเข้าถึงข้อมูลได้ทันที ด้วยระบบการขายหน้าร้าน

ที่เชื่อมต่อกับระบบออเดอร์และสต๊อกได้แบบไร้รอยต่อ พร้อมอุปกรณ์ครบ พร้อมใช้งานได้ทันที

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort

Line: @zort

Share post

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x