การใช้งาน Point of Sale ( POS )

       คุณสามารถเข้าสู่ระบบ POS ได้ที่ https://pos.zortout.com เพื่อจัดการโปรโมชั่นและการตั้งค่าต่างๆ ได้ ตามขั้นตอนดังนี้

จัดการโปรโมชั่น

สามารถตั้งค่าโปรโมชั่นผ่านระบบได้ 3 แบบ

1. โปรโมชั่นร้านค้า

โปรโมชั่นร้านค้า คือ ส่วนลดเท่ากันทั้งร้านค้า เช่น ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ได้รับส่วนลด 10%

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นร้าน

1.) เลือกเมนู โปรโมชั่น เลือก ร้านค้า

2.) กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น

 

 

3.) กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการเพิ่ม

4.) หลังจากกรอกรายละเอียดโปรโมชันเรียบร้อยแล้ว กด เพิ่ม

 

2. โปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า

       โปรโมชั่นตามกลุ่มสินค้า คือ จัดกลุ่มสินค้าที่ต้องนำมาร่วมโปรโมชั่น ซึ่งสามารถสร้างโปรโมชั่นได้ 3 แบบ คือ
  1. ตั้งราคาขายของสินค้ากลุ่มนั้นใหม่
  2. กำหนดส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
  3. ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน และแถมสินค้าอื่น

 

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นกลุ่มสินค้า

1.) เลือกเมนู โปรโมชั่น เลือก กลุ่มสินค้า

2.) กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น

 

 

3.) กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการเพิ่ม

4.) เลือกสินค้าที่ต้องการจะทำโปรโมชั่น
– ราคารวมขั้นตํ่าทั้งบิล (สามารถกำหนดราคาขั้นตํ่าต่อใบเสร็จ ที่จะได้รับส่วนลด เช่น ต้องซื้อครบ 100 บาท จึงจะได้ส่วนลด 5% เป็นต้นไป)
– ประเภทส่วนลด เลือก ตั้งราคาขาย (ให้ใส่จำนวนรายการพิเศษของสินค้านั้นๆ) >ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน หรือส่วนลดเป็นเปอร์เซ็น (%)

 

 

5.) เลือก สินค้าที่ต้องการแถม เมื่อซื้อสินค้าหลัก

6.) กด บันทึก

 

3. โปรโมชั่นตามจำนวนสินค้า

โปรโมชั่นตามจำนวนสินค้า คือ สามารถกำหนดช่วงจำนวนสินค้าเพื่อให้ส่วนลดได้ เช่น สินค้า 1-2 ชิ้น เช่น ได้รับส่วนลด 5%, สินค้า 3-5 ชิ้น ได้รับส่วนลด 10% เป็นต้น

วิธีการตั้งค่าโปรโมชั่นกลุ่มสินค้า

1.) เลือกเมนู โปรโมชั่น เลือก จำนวนสินค้า

2.) กด เพิ่ม เพื่อเพิ่มโปรโมชั่น

 

 

3.) กรอกรายละเอียดโปรโมชั่นที่ต้องการเพิ่ม

4.) กด บันทึก

 

 

ตั้งค่าผู้ใช้งาน

1.) ไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก ผู้ใช้งาน

2.) สามารถเลือกคลังสินค้า เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามคลังที่ต้องการ

 

3.) เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มผู้ใช้งาน

4.) กรอกข้อมูลของผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่ม แล้วกดบันทึก

 

ตั้งค่าเอกสาร

1.) ไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก เอกสาร

2.) สามารถเลือกคลังสินค้า เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามคลังที่ต้องการ

3.) กรอกข้อมูล ตำนำหน้าเอกสาร แล้ว กด บันทึก

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort

Share post

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x