การรับคืนสินค้า (รายการขาย)

วิธีการรับคืนสินค้าจากลูกค้า อาจจะเพราะว่า ส่งสินค้าผิด ลูกค้าไม่พึงพอใจ หรือสินค้าชำรุด สามารถทำได้ ดังนี้ 

 

การรับคืนสินค้าจากลูกค้า 

1. ไปที่เมนูรายการขายหัวข้อ “ดูรายการขาย” 

2. เลือกรายการขายที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า 

3. ไปที่คำสั่ง”  

4. คลิกรับคืนสินค้าเข้า” 

5. เลือสินค้าที่ต้องการคื และจำนวนที่คื 

6. กดรอโอนและเลือกคลังของเสีย” หรือคลังที่ต้องการ 

7. กดบันทึก 

8. หลังจากบันทึกรายการรับคืนแล้ว สามารถเข้าไปดูรายการได้ที่เมนูรายการขายแล้วไปที่รับคืนสินค้า 

 

 

วิธีการสร้างรายการรับคืนด้วย excel #

1. ไปที่เมนูรายการขาย

2. เลือกรับคืนสินค้า

 

 

3. กดปุ่ม “นำเข้าไฟล์ (Excel)”

 

 

4. กรณีต้องการ Template ในการกรอกข้อมูลรายการรับคืนสินค้า ให้กดตรง “ไฟล์ template สามารถ Download ได้ ที่นี่” ระบบจะทำการ Download File Template ในการกรอกข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบให้

 

 

 

5. รายละเอียดการกรอกข้อมูลใน Template Excel ดังนี้

a. หมายเลขรายการ (จำเป็นต้องกรอก) : หมายเลขของรายการรับคืนสินค้า โดยสามารถใส่หมายเลขตามต้องการ หรือหากต้องการให้ระบบรันข้อมูลให้สามารถใส่คำว่า “Auto” ได้

 

 

 

b. ข้อมูลลูกค้า / คู่ค้า (ไม่จำเป็นต้องกรอกได้)

 

 

c. วันที่ทำรายการ (ไม่จำเป็นต้องกรอกได้) : วันที่ของรายการคืนสินค้า หากไม่ใส่ระบบจะอ้างอิงวันที่ปัจจุบัน

 

 

d. ส่วนลดท้ายบิล (ไม่จำเป็นต้องกรอกได้) : ส่วนลดรวม หรือส่วนลดท้ายบิล สามารถใส่เป็นบาท หรือ % ได้

 

 

e. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม(ไม่มี,แยกภาษี,รวมภาษี) (ไม่จำเป็นต้องกรอกได้) : ประเภทภาษีของรายการรับคืนสินค้า

 

 

f. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่จำเป็นต้องกรอกได้) : ค่าภาษีของรายการรับคืนสินค้า หากไม่ใส่ระบบจะคำนวณภาษีให้ตามจริง

g. อ้างอิง (ไม่จำเป็นต้องกรอกได้) : สามารถใส่ข้อมูลอ้างอิง หรือหมายเลขรายการขายที่มีการคืนสินค้า กรณีใส่หมายเลขรายการขายที่ตรงกับหมายเลขรายการขายในระบบ ระบบจะอ้างอิงรายการขายให้

 

 

h. วันที่จัดส่งและ ช่องทางจัดส่ง (ไม่จำเป็นต้องกรอกได้) : วันที่จัดส่งสินค้า และช่องทางการจัดส่งสินค้าคืน

 

 

i. ค่าส่ง และภาษีค่าส่ง (ไม่จำเป็นต้องกรอกได้) : ค่าส่ง และภาษีค่าส่ง หากไม่ใส่ภาษีค่าส่ง ระบบจะอ้างอิงไม่มีภาษีให้

 

 

j. สถานะ(รอ,สำเร็จ) (ไม่จำเป็นต้องกรอกได้) : สถานะของรายการรับคืนสินค้า กรณีสินค้ายังไม่มีการคืนสามารถใส่สถานะเป็น “รอโอน” ได้

 

k. รหัสคลัง/สาขา และชื่อคลัง/สาขา (ไม่จำเป็นต้องกรอกได้) : รหัสคลังสินค้า และชื่อคลังสินค้า สามารถตรวจสอบคลังสินค้าที่เมนูสินค้า >> คลังสินค้า/สาขา

 

 

m. ข้อมูลสินค้า : รหัสสินค้า (จำเป็นต้องกรอก) / ชื่อสินค้า (จำเป็นต้องกรอก)  / จำนวน (จำเป็นต้องกรอก)  / ราคาต่อหน่วย (ไม่จำเป็นต้องกรอกได้) / ส่วนลดต่อหน่วย (ไม่จำเป็นต้องกรอกได้)  : กรอกข้อมูลสินค้าที่มีการคืน

 

 

6. เมื่อกรอกข้อมูลใน Excel Template เรียบร้อย สามารถ Save

7. การนำไฟล์ Excel เข้าระบบ สามารถมาที่เมนูรายการขาย

8. เลือกรับคืนสินค้า

9. กดปุ่ม “นำเข้าไฟล์ (Excel)”

10. เลือก “Choose File” เลือกไฟล์ที่ต้องการ

11. กดบันทึก

 

 

12. ระบบจะทำการสร้างรายการรับคืนให้

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423 

อีเมล:support@zortout.com 

Line: @zort