การรับคืนสินค้า (รายการขาย)

วิธีการรับคืนสินค้าจากลูกค้า อาจจะเพราะว่า ส่งสินค้าผิด ลูกค้าไม่พึงพอใจ หรือสินค้าชำรุด สามารถทำได้ ดังนี้ 

 

การรับคืนสินค้าจากลูกค้า 

1. ไปที่เมนูรายการขายหัวข้อ “ดูรายการขาย” 

2. เลือกรายการขายที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า 

3. ไปที่คำสั่ง”  

4. คลิกรับคืนสินค้าเข้า” 

5. เลือสินค้าที่ต้องการคื และจำนวนที่คื 

6. กดรอโอนและเลือกคลังของเสีย” หรือคลังที่ต้องการ 

7. กดบันทึก 

8. หลังจากบันทึกรายการรับคืนแล้ว สามารถเข้าไปดูรายการได้ที่เมนูรายการขายแล้วไปที่รับคืนสินค้า 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423 

อีเมล:[email protected] 

Line: @zort