วิธีการตั้งค่าบน Siam outlet

คุณลูกค้าสามารถเข้าระบบ Siam Outlet ได้ที่ >> http://ifp.siamoutlet.com/#

เมื่อทำการ Log in เข้าระบบ สามารถตั้งค่าเพื่อสร้างรหัส ( API Key ) ในการเชื่อมต่อกับระบบ Zort ได้โดยวิธีการดังนี้

 • เข้าเมนู การตั้งค่า >> แอพพลิเคชั่น
 • กดปุ่มสร้างแอพพลิเคชั่น

 • ตั้งชื่อแอพพลิชั่นตามที่ต้องการแล้วกดบันทึก

 • เลือกเมนูแอพพลิชั่น >> กดแก้ไขเเอพพลิเคชั่นที่สร้างไว้

 • กดปุ่ม Get Token เพื่อขอ Token ( หรือ API Key )

 • ระบบจะสร้าง รหัสที่เรียกว่า API Key เพื่อนำรหัสส่วนนี้ไปใส่ในระบบ Zort

วิธีการตั้งค่า การเชื่อมต่อบนระบบ Zort

 • ไปที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น

 • ไปที่ปุ่มเมนู เพิ่มการเชื่อมต่อ >> เพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อ เลือก Fulfillment >> Siam Outlet

 • สามารถใส่ข้อมูลในการเชื่อมต่อระบบ Siam outlet กับ Zort ดังนี้
 • ชื่อ : สามารถตั้งชื่อได้ตามต้องการ เช่น Siam Outlet
 • API Key : นำข้อมูล API Key ที่หน้า Siam Outlet มาใส่ ( หมายเลขลำดับที่ 7 )
 • เลือกคลังสินค้าที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Siam Outlet
  1. เลือกสร้างคลังสินค้าใหม่
  2. เลือกคลังสินค้าที่มีอยู่ในระบบ
 • กดบันทึก

เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว สามารถตั้งค่าการส่งข้อมูลต่างๆได้ดังนี้

 • เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น >> กดเข้าไปที่ชื่อตัวเชื่อมต่อ Siam Outlet
 • ไปที่ปุ่มคำสั่ง >> เลือกแก้ไข

 • เลือกตั้งค่าต่างๆ ดังนี้
 • คลัง / สาขา : เลือกคลังสาขาในการใช้งานร่วมกับ Siam Outlet
 • ตั้งค่ารายการส่งสินค้ามาที่โกดัง
  1. วิธีการส่งสินค้ามาที่โกดัง : เลือกวิธีการขนส่งตามที่ทางร้านต้องการ
 • ตั้งค่ารายการขาย ( การตั้งค่ารายการขายที่มากจากระบบการเชื่อมต่ออื่นๆ เช่น Lazada )
  1. สร้างรายการขายอัตโนมัติ ( ช่องทางการเชื่อมต่อ )
   1. ไม่ระบุ : เมื่อรายการขายจากช่องทางการเชื่อมต่อเข้ามาที่ระบบ Zort รายการขายนั้นจะไม่ถูกส่งไปที่ Siam outlet
   2. อัตโนมัติ : เมื่อรายการขายจากช่องทางการเชื่อมต่อเข้ามาที่ระบบ Zort รายการขายนั้นจะถูกส่งไปที่ Siam outlet ให้อัตโนมัติ
  2. บริการขนส่ง ( ช่องทางการเชื่อมต่อ )
   1. เลือกช่องทางการจัดส่งที่ต้องการให้ทาง Siam Outlet ใช้ส่งสินค้า

 • ขั้นตอนการสร้างรายการขายที่หน้าระบบ Zort
 • ไปที่เมนูรายการขาย >> สร้างรายการขาย
 • ในส่วนของรายการขาย สามารถเลือกบริการคลังสินค้าได้ 2 วิธี
  1. บริการคลังสินค้า ( รูปภาพหมายเลข 14 ) : เลือก บริการคลังสินค้า เมื่อรายการขายนี้เพิ่มการชำระเงิน ระบบจะทำการส่ง รายการขายไปยังระบบ Siam Outlet ให้อัตโนมัติ
  2. คลังสินค้า ( รูปภาพหมายเลข 16 ) : สถานะรอโอนสินค้า สามารถเลือกคลังสินค้าที่ตั้งค่าเชื่อมต่อกับ Siam Outlet ไว้
 • ช่องทางการจัดส่ง : เลือกวิธีการจัดส่งที่ต้องการให้ทาง Siam Outlet ใช้ในการจัดส่งสินค้า

 • เมื่อเข้ามาที่ หน้ารายการขาย >> ดูรายการขาย จะมีปุ่มคำสั่ง บริการคลังสินค้า 
 • ถ้าในกรณีที่รายการขายยังไม่ถูกส่งไป เมื่อกดปุ่ม บริการคลังสินค้า จะแสดงเป็นคำว่า ส่งรายการ

 • ถ้าในกรณีที่รายการขายถูกส่งไปยัง Siam Outlet เเล้ว เมื่อกดที่ปุ่ม บริการคลังสินค้า จะแสดงเป็น หมายเลขรายการ

 • สามารถตรวจสอบสถานะรายการได้ที่ Siam Outlet ได้ที่เมนู >> ออเดอร์

Share post

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x